Da li za SSL certifikat treba imati i zasebnu IP adresu?

Da, SSL certifikat moguće je ispravno instalirati samo na domene sa zasebnom IP adresom.