Email adrese za potvrdu narudžbe i primitak certifikata

U procesu narudžbe šalju se na emal zahtjevi za potvrdu narudžbe, eventualni upiti, te na kraju i SSL certifikat, na jedan od ovi Email-ova admin@ime-vase-domene.hr administrator@ime-vase-domene.hr hostmaster@ime-vase-domene.hr root@ime-vase-domene.hr webmaster@ime-vase-domene.hr postmaster@ime-vase-domene.hr Dakle, prije narudžbe kreirajte neku od tih Email adresa.