Fotogalerija

Fotografija govori više od 1000 riječi… Iz tog razloga je veoma bitno da se u internet prezentaciji koriste i fotografije. Možemo izraditi različite vrste galerija ovisno o Vašim željama i potrebama. Naknadno možete veoma jednostavno kreirati nove galerije, dodavati slike ili ih brisati u postojećim galerijama.