Izrada logotipa

Ukoliko nemate logtip, svakako ga možemo mi izraditi za Vas. Osim za potrebe stranice logotip koji izradimo možete koristiti i u sve ostale svrhe kao što su tiskane reklame, cerade kamiona i sl. Logotip dostavljamo u vektorskom formatu. Osim logotipa izrađujemo i posjetnice, memorandume, fascikle i ostali grafički materijal. Možemo osigurati tisak iako nije obvezno nego možete i samostalno uraditi tisak grafičkih materijala.