Katalog proizvoda

Katalog proizvoda je veoma bitan kod prezentacije tvrtke. Moguće je veoma brzo i jednostavno dodavanje proizvoda u katalog prema kategorijama i podkategorijama. Također je moguće određene proizvode istaknuti.