Komentari

Ukoliko imate potrebnu za komentarima na svojim stranicama, možemo Vam ponuditi nekoliko rješenja. Svakako bismo ponudili facebook komentare koje u posljednje vrijeme koriste i veliki portali. Prednost tih komentara su da ne koriste Vaše resurse, da se može veoma jednostavno prijaviti na stranicu putem facebook računa, da facebook pazi na spam i da ih je lako administrirati. Također možemo postaviti i komentare neovisne o facebooku.