Optimizacija administracije

Vašu stranicu možete administrirati s bilo kojeg računa koji ima pristup internetu. Na Vašoj stranici možete veoma jednostavno mijenjati, dodavati, brisati sav sadržaj. Administraciju svake stranice u potpunosti prilagodimo svakoj stranici. Nakon logiranja na stranicu jednostavno nastavite pregledavati Vašu stranicu samo sada imate dodatnu traku na vrhu stranice i jednostavno kada ste na stranici čiji sadržaj želite promijeniti samo kliknete na UREDI STRANICU i pristupate jednostavnoj administraciji stranice čije sučelje je veoma slično pozantim uređivačima teksta poput Worda.