Orbis projekt

 

NAZIV PROJEKTA

„Povećanje konkurentnosti kroz implementaciju novih servera i diverzifikaciju usluga“

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

ORBIS d.o.o. započeo je s provedbom projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti kroz implementaciju novih servera i diverzifikaciju usluga“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva E-impuls koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta implementirat će se server. 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA

  1. Povećanje kapaciteta implementacijom 32 nova servera
  2. Promjena strukture ponude smanjenjem klasičnih shared servera i povećanjem virtualnih i dediciranih servera s višom dodanom vrijednošću

REZULTATI PROJEKTA

  • instalirana su 4 kučišta sa matičnom pločom, procesorom, memorijom i diskovima
  • educirani su svi zaposlenici sukladno njihovim radnim mjestima
  • zaposlen jedan novi zaposlenik

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 399.125,00 HRK

Prihvatljivi troškovi: 319.300,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 268.212,00 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

  1. listopad 2017. – 16. siječanj 2018

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Nenad Hranić

e-mail: nenad@orbis.hr

 

Linkovi:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija