Paneli za upravljanje Windows paketa – Helm

Windows panel: za Windows pakete koristimo Hostingcontroller i Helm panele, kojeg pozivate kao ime-vase-domene/admin. Panel za upravljanje mailom nalazi se na adresi mail.ime-vase-domene/cpanel