U posljednje vrijeme imamo dosta reklamacija na slanje pošte ako je kao SMTP server postavljen mail.moja-domena (dakle -vaša domena).

Problem imaju samo korisnici koji na Internet pristupaju preko Iskona. Čini se da Iskon dozvoljava svojim korisnicima da poštu šalju samo sa njihovih servera.

Rješenje problema: postavite kao SMTP server mail.iskon.hr (ili onaj SMTP server koji vam piše u uputama Iskona).

 

Pozdrav iz Orbisaיום שישי, יולי 17, 2009

« חזרה