Da li moguće postaviti SSL za IP adresu?

SSLom možete zaštititi javnu IPv4 adresu. Svi SSL certifikati su za to pogodni.

Na rezervirane, privatne IP adrese ne možete postaviti SSL (trenutno su to IP adrese od 10.0.0.0 do 10.255.255.255, 172.16.0.0 do 172.31.255.255, od 192.168.0.0 do 192.168.255.255 i od 100.64.0.0 do 100.127.255.255

Validacija se radi putem datoteke koja se postavlja na server i mora se moći učitati preko URL-a.

 

  • SSL za IP, SSL IP, IP SSL
  • 5 glas(ova) da im je artikal pomogao
Da li Vam je artikal pomogao?

Slični artikli

CSR provjera online

Na ovom linku možete provjeriti ispravnost CSR-a (otvorit će se novi prozor)LINK

Da li mogu koristiti jedan certifikat za više domena ili poddomena?

    Ne. Certifikat se nemože dijeliti, za svaku poddomenu ili domenu trebate zasebni certifikat.

Da li mogu kupiti SSL certifikat u Orbisu iako hosting imam negdje drugdje?

    Da, nije nužno da kod nas imate hosting, možete kupiti samo certifikat i instalirati ga na...

Da li za SSL certifikat trebam imati i zasebnu IP adresu?

Za starije operativne sustave SSL certifikat moguće je ispravno instalirati samo na domene sa...

Što je SSL certifikat?

SSL je kratica od Secure Socket Layer. SSL je metoda kriptiranja web prometa, kojom se sprečava...