Bekijk artikels die jou kunnen helpen 'SSL za IP'

 Da li moguće postaviti SSL za IP adresu?

SSLom možete zaštititi javnu IPv4 adresu. Svi SSL certifikati su za to pogodni. Na rezervirane,...