Orbis portal za klijente

Poštovanje.


Našim klijentom postajete narudžbom neke od naših usluga, nakon koje će vam biti kreiran korisnički račun za pristup portalu za klijente na web adresi www.orbis.hr/portal. Podaci za pristup automatski se šalju na Email upisan kod narudžbe.

Izuzetno je važno upisati točne podatke zato jer sve informacije, ponude, račune šaljemo na Email adrese koje sami upišete u bazu klijenata. Dakle, ukoliko nakon narudžbe promijenite na pr, Email adresu, izuzetno je važno promjenu ažurirati, jer ako to ne učinite moguće je da ne dobijete ponudu za produženje usluga te da usluge budu ukinute.

Na portalu svaki naš klijent može u bilo koje doba dana vidjeti koje usluge i domene koristi u Orbisu, može naručiti nove domene ili usluge, može vidjeti svoje ponude i račune, svoje početne lozinke, može ažurirati informacije o sebi i svojoj firmi, udruzi, obrtu, može dodati kontakt osobe koje zatim mogu pratiti ili zatražiti informacije za sve ili samo za dio poslovanja, može na pr. dodati kontakt osobu iz računovodstva koja će primati ponude/račune itd.

Provjera autentičnosti - zahtjeve šaljite putem tiketa
Sa sustava za klijente možete zatražiti da mi napravimo neku promjenu na korisničkom računu, domeni ili usluzi, naručiti ili otkazati usluge itd..
Mi zahtjev možemo izvršiti ukoliko korisnički račun koji je zahtjev postavio ima za to ovlasti.

Dakle, ako želite naručiti dodatne usluge vezane uz neki korisnički račun, ako želite da mi upišemo neki podatak, da pošaljemo pristupne podatke, ako želite dodati Email, naručiti novu domenu ili uslugu Vi logiranjem na www.orbis.hr/portal morate dokazati da imate za to ovlasti.

Zaboravljena lozinka
U slučaju da zaboravite lozinku za pristup sustavu na linku https://www.orbis.hr/portal/pwreset.php možete zatražiti od sustava da Vam kreira i pošalje novu lozinku.

Promjena Email adrese
Ukoliko više ne koristite Email adresu koja je upisana tada vas molimo da pošaljete ovjereni memorandum (sa potpisom i žigom) s informacijom o novoj Email adresi na naš email orbis@orbis.hr.
Fizičke osobe promjenu Email adrese mogu ostvariti uz slanje preslike osobne iskaznice ili putovnice na email adresu orbis@orbis.hr

 

  • Promjena Email adrese za portal, email adresa portal
  • 3 glas(ova) da im je artikal pomogao
Da li Vam je artikal pomogao?

Slični artikli

Portal za klijente

Na online portalu za klijente, www.orbis.hr/portal, možete (zapravo - morate) ažurirati svoje...

Zaboravio sam lozinku za portal za klijente, kako je doznati?

Ako ste lozinku zaboravili kliknite na link za resetiranje...

Ažuriranje podataka

Promjena OIB-a nije moguća Za promjenu naziva firme, promjenu adrese, telefona, Email adrese...

Kako vidjeti inicijalne pristupne podatke za uslugu (username i password)

Kad ste u portalu, kliknite desno gore na pozdravnu poruku, te zatim na Emailovi (pregled...

Kontakt osobe

Svaki vlasnik korisničkog računa može kreirati dodatne kontakt osobe i dodijeliti im sva ili samo...