Kako preusmjeriti promet s http:// na https:// na Windows hostingu

Ako imate instalirani SSL certifikat i želite da se Vaše Internet stranice otvaraju u sigurnom, SSL kriptiranom mode-u slijedite ove upute da usmjerite promet na https (SSL).. 

Kako postaviti https: SolidCP i WebsitePanel (Windows) korisnici

Logirajte se na panel


Izaberite File Manager u webu za kojeg želite preusmjeriti promet na SSL:


Kliknite na wwwroot

 

Otvorite web.config za editiranje

 

Kako preusmjeriti promet na https - kopirajte ovaj kod:

<system.webServer> 
<rewrite> 
<rules> 
<rule name="HTTP/S to HTTPS Redirect" enabled="true" stopProcessing="true"> <match url="(.*)" /> <conditions logicalGrouping="MatchAny"> <add input="{SERVER_PORT_SECURE}" pattern="^0$" /> </conditions> <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" /> 
</rule> 
</rules> 
</rewrite> 
</system.webServer>

Snimite i to je sve..

 

 

Kako preusmjeriti promet na https na Linux hostingu?

  • http na https, promet na https, promet na SSL, preusmjeriti promet na SSL (https), Kako postaviti SSL, Kako postaviti https, kako složiti https
  • 1 glas(ova) da im je artikal pomogao
Da li Vam je artikal pomogao?

Slični artikli

Kako uljučiti ASP na Windows web hosting paketu?

Prijavite se na panel (domena:9001), kliknite na Web i zatim na Web sites,  pa na naziv...

CSR provjera online

Na ovom linku možete provjeriti ispravnost CSR-a (otvorit će se novi prozor)LINK

Da li mogu koristiti jedan certifikat za više domena ili poddomena?

    Ne. Certifikat se nemože dijeliti, za svaku poddomenu ili domenu trebate zasebni certifikat.

Da li mogu kupiti SSL certifikat u Orbisu iako hosting imam negdje drugdje?

    Da, nije nužno da kod nas imate hosting, možete kupiti samo certifikat i instalirati ga na...

Da li za SSL certifikat trebam imati i zasebnu IP adresu?

Za starije operativne sustave SSL certifikat moguće je ispravno instalirati samo na domene sa...