SpamExpert Antivirus

Korisnici SpamExperts antivirusnog sustava mogu u panelu za antivirus vidjeti logove u kojima se vidi kako je ocijenjen svaki email, vidjeti koji su mailovi blokirani, spama, virusa, phishinga ..

 "Incoming filter", u prijevodu, "filter dolaznih Email poruka". U kategoriji Incoming izdvajamo slijedeće opcije:
Logs
Spam Quarantine
Domain statistics

Logs. Kilknite na dugme Logs, te zatim na "Show Results" da bi vidjeli povijest prometa dolaznih mailov, kako su ocijenjeni, kako su kategorizirani.
Mogući su ovi statusi: Accepted (prihvaćen Email), Rejected (odbijen, ocjenjen kao spam), Not-accepted (nije prihvaćen jer nije kompletan, na pr. emailovi bez subjecta), Quarantined (smješteni u karantenu)
Svaki email ili pošiljatelja možete markirati i ocijeniti: Whitelist označava pošiljatelja kao dobrog, Blacklist kao lošeg, kao spamera. 

Spam Quarantine: klikom na karantenu vidjet ćete emailove koji su smješteni u karantenu.
Svaki email ili pošiljatelja možete markirati i ocijeniti:  Whitelist označava pošiljatelja kao dobrog, Blacklist kao lošeg, kao spamera. 

Svaki email možete markirati:
Remove from quarantine: ako je mail sigurno spam, možete ga izbrisati iz karantene. 
Release from quarantine: ako mail nije spam, puštate ga u promet.
Release and train: puštate email u promet, a filter će takve mailove ubuduće puštati

Domain statistics: prikaz statistike

 

U kategoriji Incoming - Protection Settings izdvajamo slijedeće opcije:
Sender Whitelist 
Sender Blacklist
Filter settings

Sender Whitelist služi da upišete email ili domenu pošiljatelja od kojeg želite primiti email neovisno o procjeni Spamexpertsa:
* kliknite na +Add whitelist sender
* u polje Local part upišite mail primatelja ili jednostavno ostavite prazno
* Sender Flag: ostavite "Apply to both".
* U polje Address upišite email adresu s koje svakako želite primiti Email. A želite primati mailove bez provjere s neke domene, upišite naziv domene bez prefiksa i bez @ (na pr orbis.hr)
Ako želite primate email adrese od svih hrvatskih domena upišite "*.hr"

Sender Blacklist: ovdje možete upisati emailove i/ili domene s koji ne želite primati mailove

Filter settings: ovdje možete smanjiti razinu zaštite. Na pr možete ukinuti provjeru ima li pošiljatelj ispravno podešen SMTP server. Možete isključiti provjeru SPFa, DKIMa, DMARCa.
Nažalost, mnogi pošiljatelji nemaju još uvijek postavljene te zapise. Ako pojedini zapis isključite, dobivat ćete više mailova, ali i SPAMa

 

Savjeti:

Nakon uključenja usluge preporučamo u početku često praćenje SpamExptert loga i Spam Quarantine loga. Više puta dnevno, barem prvih 10ak dana. Ukoliko u odbijenoj pošti vidite mailove koji nisu trebali biti odbijeni označite ih i izaberite akciju 
Release i train. Tako označeni mailovi će stiči do primatelja, a Spamexpert će nove takve mailove propuštati.

Preporučamo da  u Sender whitelist (u kategoriji Incoming - Protection Settings) dodate mail pošiljatelje od kojih želite primati poštu neovisno o procjeni SpamExperta. Na pr. ako želite dobivati mailove Jumbo-mailer@iskon.hr upišite adresu jumbo-mailer@iskon.hr u Whitelist-u.
Vidimo i da osim jumbo-mailer@iskon.hr loš status kao pošiljatelj ima i nn.hr, pa preporučamo i da *.nn.hr i nn.hr postavite u whitelist-u.

Ili na pr. wetransfer.com , amazonses.com i sl. 

 

Osim toga, preporučamo da u cPanelu, isključite automatsko brisanje mailova. (cPanel, ikona Spam Filters, isključite "Automatically Delete New Spam (Auto-Delete)" i "Greylist" (Ikona "Configure Greylisting" u cPanelu)

 

Oni koji su naručili zasebnu uslugu Spamexpert, koji nisu kod nas na hostingu, trebaju sami izbrisati postojeće MX zapise i dodati slijedeće MX zapise u DNS:

mx.spamexperts.com. (priority 10)
fallbackmx.spamexperts.eu. (priority 20)
lastmx.spamexperts.net. (priority 30)

 

MX Routing postavite na Local Mail Exchanger

 

SpamExpert klasifikaciju dolaznih, incoming emailova možete pronaći ovdje

 

 

  • spamexpert, log, maillog, antivirus, virus
  • 0 glas(ova) da im je artikal pomogao
Da li Vam je artikal pomogao?

Slični artikli

Ne mogu pristupiti webmailu

Vjerojatna greška: Vaš Firewall - otvorite portove 2082, 2083 i portove 2095, 2096 za webmail....

AntiSPAM i antivirus filter

Svi naši serveri imaju antispam i antivirus zaštitu. Antispam zaštitu možete sami dodatno...

Ne primam Email

    Razloga za neprimanje Email može biti više: neispravan rad servera koji...

Konfiguracija mail programa - Email postavke

    Kako postaviti Email na svom računalu? Savjetujemo da se prvo odučite koji protokol ćete...

Webmail

Pomoću webmail programa možete vidjeti mailove bez da konfigurirate Email program (Outlook ili...