Prijava i promjena DNS zapisa besplatne .hr domene

Već imate besplatnu .hr domenu i želite je postaviti na Orbis server? Nakon narudžbe hosting paketa pošaljite nam poštom dokumente HRTLD-B na adresu Orbis d.o.o., B. Radić 90, 42000 Varaždin