Sectigo

Za uspješno online poslovanje osim kvalitetnog web servera i sadržaja potrebno je osigurati sigurnu i provjerenu komunikaciju s posjetiteljima vaših web stranica, te jednostavnu mogućnost provjere vašeg identiteta. To ćete postići instalacijom sigurnog SSL servera. A za to vam je potreban SSL certifikat priznatog izdavatelja certifikata (CA – Certified Authority) kome se vjeruje, kojim se jamči da tvrtka postoji i da web server radi u skladu sa SSL protokolom. Preporučujemo i nudimo slijedeće certifikatore: Geotrust Thawte Verisign

SSL je skračenica za Secure Sockets Layer, globalni standard sigurnosne tehnologije razvijene od Netscape-a 1994.godine. SSL tehnologijom kriptira (šifrira) se veza izmedju web servera (neka domena) i pretraživaca (browsera) na računalu posjetitelja tog web servera (te domene), pa podaci koji se razmjenjuju nemogu biti vidljivi, presretani i dešifrirani.

Provider SSL Tip provjere Wildcard UC/SAN Mobilni VPC/god
Geotrust Geotrust QuickSSL Premium Domain Ne Ne Da 54.28 € Naruči
Rapid RapidSSL Domain Ne Ne Da 11.81 € Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL (DV) Domain Ne Ne Da 11.28 € Naruči
Rapid RapidSSL Wildcard Domain Da Ne Da 92.77 € Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID Organization Ne Ne Da 80.83 € Naruči
Thawte Thawte SSL Web server Organization Ne Ne Da 81.62 € Naruči
Thawte Thawte SSL123 Domain Ne Ne Ne 36.50 € Naruči
Thawte Thawte SSL Web server EV Extended Ne Da Da 170.55 € Naruči
Digicert Digicert Secure Site Pro Organization Ne Da Da 808.13 € Naruči
Digicert Digicert Secure Site Pro EV Extended Ne Da Da 1325.87 € Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID EV Extended Ne Ne Da 151.30 € Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID Wildcard Organization Da Ne Da 322.51 € Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Organization Ne Da Da 184.48 € Naruči
Thawte Thawte Wildcard SSL Organization Da Ne Da 388.87 € Naruči
Thawte Thawte SSL Web server Multi-Domain Wildcard Organization Da Da Da 550.79 € Naruči
Geotrust Geotrust QuickSSL Premium SAN Domain Ne Da Da 119.32 € Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID EV Multi-Domain Extended Ne Da Da 303.93 € Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL Wildcard (DV) Domain Da Ne Ne 90.91 € Naruči
Comodo Comodo EssentialSSL Wildcard (DV) Domain Da Ne Ne 92.77 € Naruči
Comodo Comodo EssentialSSL (DV) Domain Ne Ne Da 11.81 € Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL Multi-Domain (DV) Domain Ne Da Da 30.39 € Naruči
Comodo Comodo InstantSSL Premium (OV) Organization Ne Ne Da 46.32 € Naruči
Comodo Comodo EV SSL Extended Ne Ne Da 171.87 € Naruči
Comodo Comodo InstantSSL (OV) Organization Ne Ne Da 31.19 € Naruči
Comodo Comodo InstantSSL Pro (OV) Organization Ne Ne Da 33.58 € Naruči
Digicert DigiCert Standard SSL Organization Ne Ne Da 176.52 € Naruči
Comodo Comodo EV Multi-domain SSL Extended Ne Da Da 317.20 € Naruči
Geotrust GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard Domain Da Ne Da 216.33 € Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard Organization Da Da Da 542.82 € Naruči
Comodo Comodo UCC (OV) Organization Ne Da Da 118.65 € Naruči
Thawte Thawte SSL123 Wildcard Domain Da Ne Ne 237.57 € Naruči
Comodo Comodo Multi-Domain SSL (OV) Organization Ne Da Ne 90.12 € Naruči
Comodo Comodo Multi-Domain Wildcard SSL (OV) Organization Da Da Da 303.93 € Naruči
Comodo Comodo UCC Wildcard (OV) Organization Ne Ne Da 317.20 € Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV) Domain Da Da Da 184.48 € Naruči
Comodo Comodo Elite SSL (OV) Organization Ne Ne Da 78.97 € Naruči
Comodo Comodo DV UCC Domain Ne Da Da 144.53 € Naruči
Comodo Comodo SSL (DV) Domain Ne Ne Da 56.80 € Naruči
Comodo Comodo SSL Wildcard (DV) Domain Da Ne Da 189.79 € Naruči
Sectigo Sectigo EV Multi-Domain Extended Ne Da Da 303.93 € Naruči
Sectigo Sectigo EV SSL Extended Ne Ne Da 163.91 € Naruči
Sectigo Sectigo OV SSL Organization Ne Ne Da 58.26 € Naruči
Sectigo Sectigo DV UCC Domain Ne Da Da 104.72 € Naruči
Sectigo Sectigo OV SSL Wildcard Organization Da Ne Da 298.62 € Naruči
Sectigo Sectigo SSL (DV) Domain Ne Ne Da 58.13 € Naruči
Sectigo Sectigo SSL Wildcard (DV) Domain Da Ne Da 185.68 € Naruči
Sectigo Sectigo Multi-Domain SSL (OV) UCC Organization Da Da Da 105.51 € Naruči
Comodo Comodo Enterprise SSL Organization Ne Ne Da 370.29 € Naruči
Comodo Comodo Enterprise SSL Pro Organization Ne Ne Da 887.90 € Naruči
Comodo Comodo EnterpriseSSL Pro Wildcard Organization Ne Ne Da 1672.27 € Naruči
Comodo Comodo EnterpriseSSL Pro EV Extended Ne Ne Da 1325.87 € Naruči
Comodo Comodo Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain Extended Ne Da Da 3835.61 € Naruči
Sectigo Sectigo UCC Wildcard (DV) Domain Da Da Da 303.93 € Naruči
Sectigo Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL (OV) Organization Da Da Da 317.20 € Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL EV Extended Ne Ne Da 118.12 € Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL EV Multi-Domain Extended Ne Da Da 205.72 € Naruči
Digicert DigiCert Extended Validation SSL Extended Ne Ne Da 290.66 € Naruči
Digicert DigiCert Multi-Domain SSL Organization Ne Ne Da 338.44 € Naruči
Digicert DigiCert EV Multi-Domain SSL Extended Ne Ne Da 497.70 € Naruči
Digicert DigiCert Wildcard SSL Organization Da Ne Da 529.55 € Naruči
Digicert DigiCert Secure Site SSL Organization Ne Ne Da 317.86 € Naruči
Digicert Digicert Secure Site Multi-Domain SSL Organization Ne Da Da 991.42 € Naruči
Digicert DigiCert Secure Site Wildcard SSL Organization Da Ne Da 1977.53 € Naruči
Digicert DigiCert Secure Site EV SSL Extended Ne Ne Da 808.13 € Naruči
Digicert DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL Extended Ne Da Da 2422.14 € Naruči
Digicert DigiCert Secure Site Pro SSL (FLEX) Organization Da Da Da 0.00 € Naruči
Digicert DigiCert Secure Site OV (FLEX) Organization Da Da Da 0.00 € Naruči
Thawte Thawte SSL123 DV (FLEX) Domain Da Da Da 0.00 € Naruči
Digicert Digicert Secure Site Pro EV (FLEX) Extended Ne Da Da 1459.95 € Naruči
Geotrust GeoTrust DV SSL Certificate (FLEX) Domain Da Da Da 0.00 € Naruči
Digicert DigiCert Basic EV (FLEX) Extended Ne Da Da 291.59 € Naruči
Digicert DigiCert Secure Site EV (FLEX) Extended Ne Da Da 931.00 € Naruči
Thawte Thawte SSL WebServer EV (FLEX) Extended Ne Da Da 185.41 € Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID (FLEX) Organization Da Da Da 0.00 € Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID EV (FLEX) Extended Ne Da Da 193.77 € Naruči
Digicert DigiCert Basic OV (FLEX) Organization Da Da Da 0.00 € Naruči
Thawte Thawte SSL WebServer OV (Flex) Organization Da Da Da 0.00 € Naruči