Digicert

 Za uspješno online poslovanje osim kvalitetnog web servera i sadržaja potrebno je osigurati sigurnu i provjerenu komunikaciju s posjetiteljima vaših web stranica, te jednostavnu mogućnost provjere vašeg identiteta. To ćete postići instalacijom sigurnog SSL servera. A za to vam je potreban SSL certifikat priznatog izdavatelja certifikata (CA – Certified Authority) kome se vjeruje, kojim se jamči da tvrtka postoji i da web server radi u skladu sa SSL protokolom. Preporučujemo i nudimo slijedeće certifikatore: Geotrust ThawteVerisign

SSL je skračenica za Secure Sockets Layer, globalni standard sigurnosne tehnologije razvijene od Netscape-a 1994.godine. SSL tehnologijom kriptira (šifrira) se veza izmedju web servera (neka domena) i pretraživaca (browsera) na računalu posjetitelja tog web servera (te domene), pa podaci koji se razmjenjuju nemogu biti vidljivi, presretani i dešifrirani.

NOVO! Uz svaku narudžbu bilo kojeg Verisign certifikata dobit ćete Verisign Trust seal besplatno!

Provider SSL Tip provjere Wildcard UC/SAN Mobilni VPC/god
Geotrust Geotrust QuickSSL Premium Domain Ne Ne Da 409.00 kn Naruči
Rapid RapidSSL Domain Ne Ne Da 89.00 kn Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL (DV) Domain Ne Ne Da 85.00 kn Naruči
Rapid RapidSSL Wildcard Domain Da Ne Da 699.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID Organization Ne Ne Da 609.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL Web server Organization Ne Ne Da 615.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL123 Domain Ne Ne Ne 275.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL Web server EV Extended Ne Da Da 1285.00 kn Naruči
Digicert Digicert Secure Site Pro Organization Ne Da Da 6089.00 kn Naruči
Digicert Digicert Secure Site Pro EV Extended Ne Da Da 9990.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID EV Extended Ne Ne Da 1140.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID Wildcard Organization Da Ne Da 2430.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Organization Ne Da Da 1390.00 kn Naruči
Thawte Thawte Wildcard SSL Organization Da Ne Da 2930.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL Web server Multi-Domain Wildcard Organization Da Da Da 4150.00 kn Naruči
Geotrust Geotrust QuickSSL Premium SAN Domain Ne Da Da 899.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID EV Multi-Domain Extended Ne Da Da 2290.00 kn Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL Wildcard (DV) Domain Da Ne Ne 685.00 kn Naruči
Comodo Comodo EssentialSSL Wildcard (DV) Domain Da Ne Ne 699.00 kn Naruči
Comodo Comodo EssentialSSL (DV) Domain Ne Ne Da 89.00 kn Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL Multi-Domain (DV) Domain Ne Da Da 229.00 kn Naruči
Comodo Comodo InstantSSL Premium (OV) Organization Ne Ne Da 349.00 kn Naruči
Comodo Comodo EV SSL Extended Ne Ne Da 1295.00 kn Naruči
Comodo Comodo InstantSSL (OV) Organization Ne Ne Da 235.00 kn Naruči
Comodo Comodo InstantSSL Pro (OV) Organization Ne Ne Da 253.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Standard SSL Organization Ne Ne Da 1330.00 kn Naruči
Comodo Comodo EV Multi-domain SSL Extended Ne Da Da 2390.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard Domain Da Ne Da 1630.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard Organization Da Da Da 4090.00 kn Naruči
Comodo Comodo UCC (OV) Organization Ne Da Da 894.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL123 Wildcard Domain Da Ne Ne 1790.00 kn Naruči
Comodo Comodo Multi-Domain SSL (OV) Organization Ne Da Ne 679.00 kn Naruči
Comodo Comodo Multi-Domain Wildcard SSL (OV) Organization Da Da Da 2290.00 kn Naruči
Comodo Comodo UCC Wildcard (OV) Organization Ne Ne Da 2390.00 kn Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV) Domain Da Da Da 1390.00 kn Naruči
Comodo Comodo Elite SSL (OV) Organization Ne Ne Da 595.00 kn Naruči
Comodo Comodo DV UCC Domain Ne Da Da 1089.00 kn Naruči
Comodo Comodo SSL (DV) Domain Ne Ne Da 428.00 kn Naruči
Comodo Comodo SSL Wildcard (DV) Domain Da Ne Da 1430.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo EV Multi-Domain Extended Ne Da Da 2290.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo EV SSL Extended Ne Ne Da 1235.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo OV SSL Organization Ne Ne Da 439.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo DV UCC Domain Ne Da Da 789.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo OV SSL Wildcard Organization Da Ne Da 2250.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo SSL (DV) Domain Ne Ne Da 438.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo SSL Wildcard (DV) Domain Da Ne Da 1399.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo Multi-Domain SSL (OV) UCC Organization Da Da Da 795.00 kn Naruči
Comodo Comodo Enterprise SSL Organization Ne Ne Da 2790.00 kn Naruči
Comodo Comodo Enterprise SSL Pro Organization Ne Ne Da 6690.00 kn Naruči
Comodo Comodo EnterpriseSSL Pro Wildcard Organization Ne Ne Da 12600.00 kn Naruči
Comodo Comodo EnterpriseSSL Pro EV Extended Ne Ne Da 9990.00 kn Naruči
Comodo Comodo Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain Extended Ne Da Da 28900.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo UCC Wildcard (DV) Domain Da Da Da 2290.00 kn Naruči
Sectigo Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL (OV) Organization Da Da Da 2390.00 kn Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL EV Extended Ne Ne Da 890.00 kn Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL EV Multi-Domain Extended Ne Da Da 1550.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Extended Validation SSL Extended Ne Ne Da 2190.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Multi-Domain SSL Organization Ne Ne Da 2550.00 kn Naruči
Digicert DigiCert EV Multi-Domain SSL Extended Ne Ne Da 3750.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Wildcard SSL Organization Da Ne Da 3990.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Secure Site SSL Organization Ne Ne Da 2395.00 kn Naruči
Digicert Digicert Secure Site Multi-Domain SSL Organization Ne Da Da 7470.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Secure Site Wildcard SSL Organization Da Ne Da 14900.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Secure Site EV SSL Extended Ne Ne Da 6089.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL Extended Ne Da Da 18250.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Secure Site Pro SSL (FLEX) Organization Da Da Da 0.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Secure Site OV (FLEX) Organization Da Da Da 0.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL123 DV (FLEX) Domain Da Da Da 0.00 kn Naruči
Digicert Digicert Secure Site Pro EV (FLEX) Extended Ne Da Da 11000.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust DV SSL Certificate (FLEX) Domain Da Da Da 0.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Basic EV (FLEX) Extended Ne Da Da 2197.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Secure Site EV (FLEX) Extended Ne Da Da 6190.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL WebServer EV (FLEX) Extended Ne Da Da 1397.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID (FLEX) Organization Da Da Da 0.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID EV (FLEX) Extended Ne Da Da 1460.00 kn Naruči
Digicert DigiCert Basic OV (FLEX) Organization Da Da Da 0.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL WebServer OV (Flex) Organization Da Da Da 0.00 kn Naruči