Symantec

 Za uspješno online poslovanje osim kvalitetnog web servera i sadržaja potrebno je osigurati sigurnu i provjerenu komunikaciju s posjetiteljima vaših web stranica, te jednostavnu mogućnost provjere vašeg identiteta. To ćete postići instalacijom sigurnog SSL servera. A za to vam je potreban SSL certifikat priznatog izdavatelja certifikata (CA – Certified Authority) kome se vjeruje, kojim se jamči da tvrtka postoji i da web server radi u skladu sa SSL protokolom. Preporučujemo i nudimo slijedeće certifikatore: Geotrust ThawteVerisign

SSL je skračenica za Secure Sockets Layer, globalni standard sigurnosne tehnologije razvijene od Netscape-a 1994.godine. SSL tehnologijom kriptira (šifrira) se veza izmedju web servera (neka domena) i pretraživaca (browsera) na računalu posjetitelja tog web servera (te domene), pa podaci koji se razmjenjuju nemogu biti vidljivi, presretani i dešifrirani.

NOVO! Uz svaku narudžbu bilo kojeg Verisign certifikata dobit ćete Verisign Trust seal besplatno!

Provider SSL Tip provjere Wildcard UC/SAN Mobilni VPC/god
Geotrust Geotrust QuickSSL Premium certifikat Domain Ne Ne Da 409.00 kn Naruči
Geotrust RapidSSL Domain Ne Ne Da 75.00 kn Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL Domain Ne Ne Ne 77.00 kn Naruči
Geotrust RapidSSL 128bitni certifikat wildcard Domain Da Ne Da 689.00 kn Naruči
Geotrust Geotrust Truebusiness certifikat Organization Ne Ne Da 569.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL Web server Organization Ne Ne Da 549.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL 123 Domain Ne Ne Ne 259.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL Webserver EV Extended Ne Ne Da 1030.00 kn Naruči
Geotrust Geotrust Truebusiness EV certifikat Extended Ne Ne Da 999.00 kn Naruči
Geotrust Geotrust Truebusiness Wildcard certifikat Organization Da Ne Da 2290.00 kn Naruči
Geotrust Geotrust Truebusiness Multidomain certifikat Organization Ne Da Da 1350.00 kn Naruči
Thawte Thawte Wildcard SSL Organization Da Ne Da 2490.00 kn Naruči
Geotrust Geotrust QuickSSL Premium SAN 1+4 Domain Ne Da Da 899.00 kn Naruči
Geotrust Geotrust Truebusiness EV Multidomain Extended Ne Da Da 2180.00 kn Naruči
Comodo Comodo Positive SSL Wildcard Domain Da Ne Ne 607.84 kn Naruči
Comodo Comodo EssentialSSL Wildcard Domain Da Ne Ne 549.00 kn Naruči
Comodo Comodo EssentialSSL Domain Ne Ne Da 148.00 kn Naruči
Comodo Comodo PositiveSSL Multi-Domain Domain Ne Da Ne 169.00 kn Naruči
Comodo Comodo Premium SSL Organization Ne Ne Da 474.00 kn Naruči
Comodo Comodo EV SSL Extended Ne Ne Da 990.00 kn Naruči
Comodo Comodo InstantSSL Organization Ne Ne Da 207.00 kn Naruči
Comodo Comodo InstantSSL Pro Organization Ne Ne Da 237.00 kn Naruči
n/a DigiCert Standard SSL Organization Ne Ne Da 1089.00 kn Naruči
Comodo Comodo EV Multi-domain SSL Extended Ne Ne Da 2270.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard Certificate Domain Da Ne Da 1830.00 kn Naruči
Geotrust GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain Wildcard Organization Da Da Da 3695.00 kn Naruči
Thawte Thawte SSL123 Wildcard Domain Da Ne Ne 1790.00 kn Naruči
Comodo Comodo Multi-Domain SSL Certificate (OV) Domain Ne Da Ne 840.00 kn Naruči
Comodo Comodo Multi-Domain Wildcard SSL Certificate Organization Da Da Da 1941.86 kn Naruči
Comodo Comodo Domain Validated UCC SSL (Exchange) Domain Ne Ne Da 1183.00 kn Naruči
n/a Sectigo SSL Wildcard n/a Da Ne Da 1399.00 kn Naruči
n/a Sectigo SSL Multi-Domain/UCC n/a Da Da Da 969.00 kn Naruči
n/a Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard (DV) n/a Da Da Da 2290.00 kn Naruči
n/a Sectigo OV SSL Multi-Domain Wildcard Organization Da Da Da 2290.00 kn Naruči
n/a DigiCert Extended Validation SSL n/a Ne Ne Da 1796.00 kn Naruči
n/a DigiCert Multi-Domain SSL n/a Ne Ne Ne 2170.00 kn Naruči
n/a DigiCert EV Multi-Domain SSL n/a Ne Ne Ne 2990.00 kn Naruči
n/a DigiCert Wildcard SSL Organization Da Ne Da 3620.00 kn Naruči
n/a DigiCert Secure Site SSL Organization Ne Da Da 2169.00 kn Naruči
n/a Digicert Secure Site Multi-Domain SSL Organization Ne Da Da 7370.00 kn Naruči
n/a DigiCert Secure Site Wildcard SSL Organization Da Ne Da 14600.00 kn Naruči
n/a DigiCert Secure Site EV SSL n/a Ne Ne Da 5659.00 kn Naruči
n/a DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL n/a Ne Da Da 15900.00 kn Naruči
n/a DigiCert Secure Site Pro EV SSL n/a Ne Ne Ne 8300.00 kn Naruči
n/a DigiCert S/MIME Certificate n/a Ne Ne Da 235.00 kn Naruči