Što je SSL certifikat?

SSL je kratica od Secure Socket Layer. SSL je metoda kriptiranja web prometa, kojom se sprečava osobama kojima to nije namjenjeno pristup do web paketa. SSL osigurava sigurno slanje povjerljivih podataka putem weba (kreditnih kartica i ostalih povjerljivih dokumenata).