Vremenska prognoza

Ukoliko je potrebno na Vašu stranicu možemo postaviti i vremensku prognozu. Ovisno o Vašim potrebama može se postaviti prognoza od samo trenutno prognoze s osnovnim parametrima poput temperature, a moguće je i postavljanje detataljne prognoze i za nekoliko dana unaprijed.