Konfiguracija mail programa – Email postavke

Kako postaviti Email na svom računalu? U konfiguraciju mail programa(*) upišite slijedeće podatke: Incoming mail server (POP3 server): mail.vasa-domena (na pr mail.orbis.hr) Outgoing mail server (SMTP server): SMTP server Vašeg Internet providera za pristup. Na pr: ukoliko koristite T-com za pristup Internetu upišite mail.t-com.hr Email account (POP3 account): tu upišite korisničko ime Password: upišite lozinku Dvije dodatne opaske: 1. Za osnovni Email korisničko ime ste dobili od nas. Za dodatne email adrese koje sami možete kreirati u panelu, sami odredjujete korisničko ime, a za te email adrese u Email (POP3) upišite: korisničko_ime@vaša_domena. 2. Ukoliko želite kao SMTP (outgoing) server koristiti naš server onda u to polje upišite: mail.vaša_domena, uključite authentication, i to POP3 authentication. (*) Mail programi su na pr. Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird, The Bat, Eudora, Pegasus …