Konvertiranje px, em, pt i %

Prilikom kodiranja Vaših dizajna potrebno je definirati veličine znakova vaših tekstova i naslova i ovdje možete pronaći tablicu prema kojoj veoma lako možete konvertirati pt u em, px ili postotke. Tablica se nalazi ovdje