Model uplate, svrha uplate

Što treba upisati u polje model uplate, opis uplate, svrha uplate na uplatnici? U model uplate upišite u prvo polje 02, a u drugo broj ponude (ili broj računa). U opis usluge upisite ime domene i usluge, na pr. nogomet.com, registracija i Linux-1 paket.