Ne možete poslati e-mail?

Da bi slali emailove s naših servera, odnosno sa svoje domene u opcijama korisničkog računa namjestite odlazni (outgoing ili SMTP) server tako da upišete: mail.vaša-domena.hr (na pr. mail.orbis.hr ili mail.orbis.com ..) Obavezno uključite i opciju ‘My server requires POP3 authentication’, odnosno ‘Moj server zahtjeva autorizaciju’. (Kao autorizaciju koristite POP3 postavke, odnosno username i password koji imate i za primanje pošte.