Ne možete primiti e-mail?

Razloga za neprimanje Email može biti više: neispravan rad servera koji Vam šalje email, problemi na Internetu, neispravan rad našeg servera. Neke probleme možete sami prepoznati i riješiti, na pr. ako poruka koju pošiljatelj maila dobije sadrži informaciju QUOTE EXCEEDED, znači da na zakupljenom prostoru više nemate slobodnog mjesta. Rješenje: logirajte se na webmail i izbrišite svu poštu koju ne trebate. Drugo rješenje je zakup većeg prostora.