Orbis setup servera

Što spada u uslugu Orbis sertup servera (postavljanje servera, instalacija servera)
 • Instalacija OS-a (Linux, Windows)
 • Setup, optimizacija i zaštita servera
 • Inicijalni setup kontrolnog panela
 • Limitiranje prevoditelja & fetch utilities access to root only
 • Postavljanje prava na direktorijima i onemogućavanje pristupa nepriviligiranim korisnicima
 • Host.conf & sysctl optimizacija
 • Noexec, Nosuid temporary direktorija
 • RkHunter instalacija
 • Instalacija i konfiguracija firewalla
 • Kernel update
 • SSH Server optimizacija
 • TCP/IP Optimizacija
 • Onemogućavanje osjetljivih php funkcija (na zahtjev)
 • BFD (Brute Force Detection) Instalacija
 • Nadogradnja OS-a i kontrolnog panela
 • Zatvaranje nepotrebnih servisa
 • Instalacija i konfiguracija Mod_Security-a
 • System Integrity monitor
 • RPM Package Audit
 • Provjera prava najčešćih servisa
 • Mod_dosevasive (na zahtjev)
 • Zend Optimizer instalacija (na zahtjev)