Podaci za spajanje na FTP

Iz sigurnosnih razloga više nije moguće spajanje na naše poslužitelje preko nekriptiranog FTP protokola. Ako se koristi nekriptiran FTP protokol postoji mogućnost da virusi na korisnikovom računalu učitaju lozinku za pristup na korisnički račun i pomoću učitanih podataka postavljaju na server svoje skripte. Najpopularniji primjer je iFrame Injection. Na servere je umjesto FTP-a moguć pristup preko SFTP ili FTPS protokola koji su puno sigurniji a većina FTP klijenata ima podršku za barem jedan protokol, samo ga treba uključiti u postavkama FTP klijenta. Primjeri konfiguracije za najpopularnije FTP klijente: Total Commander U postavkama konekcije samo treba uključiti opciju “SSL/TLS”: Ako se prikaže greška “OpenSSL library not found…” kada uključite opciju SSL/TLS, preuzmite OpenSSL biblioteku i raspakirajte datoteke bin/libssl32.dll i bin/libeay32.dll u direktorij u kojem je instaliran Total Commander. Poslije prijave na server prikazat će se prozor za provjeru certifikata, samo kliknite kliknite na gumb Yes. FileZilla U Upravitelju mrežnih mjesta pod Vrsta poslužitelja odaberite FTPES… Poslije prijave na server prikazat će se prozor za provjeru poslužiteljskog ključa, uključite opciju “Tijekom budućih sesija uvijek vjerovati certifikatima” i kliknite na “U redu”. Core FTP U site manageru pod Connection odaberite opciju SSH/SFTP. Poslije prijave prikazat će se prozor “Key check”, samo kliknite na Yes. Ostali FTP klijenti Pokušajte pronaći u opcijama opciju za spajanje na SFTP ili FTPS, a ako Vaš FTP klijent nema podršku za SFTP ili FTPS trebat ćete preuzeti jedan od FTP klijenata koji imaju podršku za SFTP ili FTPS. Preporučujemo odličan besplatni klijent FileZilla.