Revizija HR domena

CARNet je 16. svibnja 2011. počeo sa revizijom besplatnih HR domena. Svaki vlasnik besplatne HR domene mora provjeriti točnost kontakt podataka za svoju domenu. Za provjeru podataka otvorite URL https://registrar.carnet.hr/enduser/changeemail1 i upišite naziv Vaše domene. Ako su kontakt podaci netočni upišite točne i kliknite na “Preuzmi obrazac” . Nakon što dokument ovjerite potpisom i pečatom, potrebno ga je dostaviti u CARNet na jedan od slijedeća tri načina:
  • skenirani dokument na E-mail adresu revizija@dns.hr
  • faksom na broj 01/6661930
  • poštom na adresu: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet revizija domena Josipa Marohnića 5 10000 Zagreb
  • Tekst o reviziji BESPLATNIH .hr domena pročitajte ovdje