Što je DNS?

Komunikacija između objekata u svakoj mreži, pa i na Internetu, zasniva se na principu IP adresa, grupi brojeva, na pr. IP adresa domene www.orbis.hr je 195.29.89.101. Serveri, modemi, ruteri.. svaki objekt u mreži ima svoju jedinstvenu IP adresu i prepoznaju se po toj adresi. No ljudima je teško zapamtiti desetak ili više IP adresa, ljudima je puno lakše zapamtiti imena nego brojeve. Na pr. lakše je zapamtiti naziv web stranica www.orbis.hr nego IP adresu 195.29.89.101, lakše je napisati Email primatelja info@orbis.hr nego info@195.29.89.101 Da bi ljudi mogli imenima pozivati objekte na Internetu uveden je DNS sustav koji povezuje IP adresu s nekim imenom. Na pr. zahtjev prema www.orbis.hr DNS prevodi u IP adresu 195.29.89.101. DNS možemo opisati kao ogromnu bazu podataka imena objekata i pripadajućih IP adresa Interneta, te sustav koji prevodi IP adrese u imena. DNS je, iako korisnicima Interneta nevidljiv, izuzetno važan dio Interneta. Kad bi prestao raditi DNS, ubrzo bi prestao raditi i Internet. Svaki put kad posjećujete web stranice ili šaljete Email, koristite se DNS-om a da to ni neznate. Osim lakšeg pamćenja DNS sustav omogućuje jednostavno premještanje objekata s jedne IP adrese na drugu, jer iako se IP adrese mijenjaju, imena ostaju ista.