Što je SPAM?

Što je sve SPAM? Ukratko, svaki Email koja je poslan masovno, na mnogo Email adresa, bez privole vlasnika Email adrese, koji sadrži propagandu poruku je SPAM. Dakle, svako slanje poruka na email adrese koje ste kupili od nekoga ili sami prikupili na Interetu, u novinama, od poznanika, je SPAM. Stoga nemojte slati emailove s bilo kakvim porukama masovno, na puno email adresa, osim ako sami nemate svoje listu klijenata, u koju su se klijenti sami upisali kod narudžbe vaših usluga, a tom prilikom su se i složili s time da će od vas povremeno dobiti tzv. newsletter, tj novosti. Primjer za takav dozvoljeni način slanja poruka smo mi. orbis.hr, jer prilikom narudžbe naših usluga korisnik može odobriti ili zabraniti povremeno primanje obavijesti od Orbisa. Drugi način skupljanja Email adresa za dozvoljeno slanje newslettera je forma na vašim stranicama, u koju posjetitelji stranica sami mogu upisati svoju Email adresu da bi primali newsletter. Nakon upisa, na upisani Email mora biti poslana kontrolna poruka s informacijom da je ta Email adresa upisana za primanje newslettera, s linkom da vlasnik Email adrese potvrdi primanje newslettera. Tek ako vlasnik Email adrese klikne na tu poruku, upis u newsletter postaje punovažan. Hrvatska ima zakon protiv SPAM-a kojeg možete pročitati OVDJE Zakon o telekomunikacijama, članak 107. definira SPAM mail ovako: (1) Uporaba pozivnih sustava, s ljudskim posredovanjem ili bez njega, telefaksnih uređaja ili elektroničke pošte, uključujući kratke tekstovne poruke (SMS) i multimedijske poruke (MMS), u svrhu izravne promidžbe i prodaje dopuštena je samo uz prethodno pribavljenu privolu pretplatnika ili korisnika usluga. (2) Primjena tehničkih sustava za pribavljanje privole iz stavka 1. ovoga članka smatra se izravnom promidžbom i prodajom te nije dopuštena. (3) Fizička ili pravna osoba trgovca može upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte, koje je pribavila od svojih potrošača u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promidžbu i prodaju isključivo vlastitih sličnih proizvoda ili usluga, uz uvjet da ti potrošači imaju jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka o adresama elektroničke pošte prigodom njihova prikupljanja i prigodom zaprimanja svake elektroničke poruke, u slučaju da potrošač nije unaprijed odbio takvu uporabu podataka. (4) Zabranjeno je, u svrhu izravne promidžbe i prodaje, slanje elektroničke pošte, uključujući i kratke tekstovne poruke (SMS) i multimedijske poruke (MMS), u kojima se pogrešno prikazuje ili prikriva identitet pošiljatelja u čije se ime šalje elektronička poruka, kao i slanje elektroničke pošte ili poruka bez ispravne adrese elektroničke pošte ili broja na koji primatelj može, bez naknade, poslati zahtjev za sprječavanje daljnje komunikacije. (5) Odredbe stavka 1. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na neautomatizirane pozive pravnim osobama u svrhu izravne promidžbe i prodaje. (6) Operatori usluga elektroničke pošte moraju pretplatnicima tih usluga omogućiti filtriranje dolazne elektroničke pošte koja sadržava neželjene elektroničke poruke ili štetan sadržaj. Pretplatnicima se mora omogućiti jednostavan način oblikovanja, uključivanja i isključivanja takvih filtara. (7) Operatori usluga elektroničke pošte moraju na prikladan i javno dostupan način objaviti adresu elektroničke pošte za prijavu zlouporaba, te odgovoriti na svaki prigovor u vezi sa zlouporabom elektroničke pošte u roku od najviše petnaest dana od dana zaprimanja tog prigovora putem elektroničke pošte. (8) Operatori usluga elektroničke pošte moraju pretplatničkim ugovorom obvezati svoje pretplatnike na zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka u skladu s odredbama ovoga članka, te na poduzimanje odgovarajućih mjera radi sprječavanja zlouporaba pretplatnikova korisničkog računa elektroničke pošte. (9) Kada operator usluga elektroničke pošte zaprimi dokaz da je pretplatnik poslao neželjenu elektroničku poruku, ili da je pretplatnikov korisnički račun elektroničke pošte bio zlouporabljen, obvezan je utvrditi činjenično stanje i poduzeti odgovarajuće mjere. Ovisno o stupnju počinjene zlouporabe, operator može izdati upozorenje pretplatniku ili privremeno onemogućiti uporabu pretplatnikova korisničkog računa elektroničke pošte, o čemu mora, bez odgode, u pisanom obliku obavijestiti pretplatnika. (10) Ako pretplatnik opetovano krši obveze iz stavka 8. ovoga članka, utvrđene pretplatničkim ugovorom, operator ima pravo trajno izbrisati pretplatnikov korisnički račun elektroničke pošte i raskinuti pretplatnički odnos u skladu s općim uvjetima poslovanja. (11) Odredbe stavka 8., 9. i 10. ovoga članka ne primjenjuju se na pretplatnike za koje je utvrđeno da je zlouporabu pripadajućeg korisničkog računa elektroničke pošte prouzročila treća strana. (12) Način i uvjeti djelotvornog sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte te ispunjavanje obveza operatora i pretplatnika utvrđenih ovim člankom pobliže se propisuju pravilnikom koji donosi Vijeće Agencije. U postupku donošenja tog pravilnika Agencija osobito surađuje s operatorima usluga elektroničke pošte. Kazna za prekršitelje je od 100.000,00 Kn do 1.000.000,00 Kn. Mi u Orbisu takodjer najstrože zabranjujemo SPAM, te ćemo klijente koji krše ova pravila bez obavijesti i upozorenja trenutno suspendirati!

Što učiniti sa SPAM-om?

 1. Pošiljatelja SPAM poruke prijavite tzv. Abuse službi servera s kojeg je poruka poslana. Gotovo da je pravilo da takve službe imaju email abuse@domena, na pr. abuse@t-com.hr , abuse@iskon.hr, abuse@orbis.hr …
Svaka prijava abuse službi treba sadržavati originalni naslov (subject) e-mail poruke te čitavo zaglavlje poruke.

Kako doći do zaglavlja Email poruke?

Outlook Express

 • odaberite poruku
 • pritisnite CTRL i F3 istovremeno
 • u prozoru Message source pojavit će se poruka sa čitavim zaglavljem
 • označite sadržaj prozora sa Ctrl+A i kopirajte ga(Ctrl+C)
 • zatvorite prozor
 • kreirajte email poruku i umetnite kopiranu poruku sa zaglavljem (Ctrl+V)

Outlook

 • kliknite na odabranu poruku i odaberite Options
 • u okviru Internet headers nalazi se zaglavlje poruke
 • označite cijeli sadržaj okvira i kopirajte ga
 • zatvorite prozor klikom na Close
 • odaberite Forward i umetnite kopirana zaglavlja iznad ili ispod originalne poruke.

Netscape Messenger 4.x

 • odaberite poruku
 • iz izbornika View odaberite opciju Headers -> All
 • u prozoru poruke pojavit će se zaglavlje poruke
 • iz izbornika Message odaberite opciju Forward As -> Inline

Netscape Mail 6

 • odaberite poruku
 • izaberite iz izbornika View opcija Headers -> All
 • u prozoru poruke pojavit će se zaglavlje poruke
 • kliknite ikonu Forward ili iz izbornika Message odaberite opciju Forward

The BAT

 • odaberite poruku
 • kliknite na F9 ili iz izbornika Specials i zatim View source
 • u novom prozoru pojavit će se zaglavlje poruke
 • označite sadržaj prozora sa Ctrl+A i kopirajte ga(Ctrl+C)
 • zatvorite prozor
 • kreirajte email poruku i umetnite kopiranu poruku sa zaglavljem (Ctrl+V)

Eudora

 • odaberite poruku
 • iz izbornika Message odaberite opciju Forward